Potřebujete pouze vyhotovit?

 • kupní smlouvu
 • směnnou smlouvu
 • darovací smlouvu
 • smlouvu o věcném břemeni
 • návrh na vklad do katastru nemovitostí výše uvedeného
 • přiznání k dani z nabytí nemovité věci ( dosud k dani z převodu nemovitosti )
 • přiznání k dani z nemovité věci
 • nájemní smlouvu
 • dohodu o převodu členských práv a povinností
 • prohlášení vlastníka budovy

Nebo zajistit?

 • Znalecký posudek např. pro dědické řízení
 • Advokátní úschovu
 • Energetický štítek ( PENB )
 • Geodetické práce